Nieuwsbrief eind februari 2014

SPEELOCHTEND KERN APELDOORN (REMINDER)

Zoals u vast al wel weet, organiseren wij op zaterdag 22 maart a.s. van 10:00-13:00 uur een gezellige speelochtend in KinderSpeelParadijs
Klarenbeek. Dit ter gelegenheid van Wereld Downsyndroomdag. Alle info kunt u teruglezen op onze website.

Inmiddels hebben 12 gezinnen zich hiervoor aangemeld. Wij zouden het erg leuk vinden om nog wat meer gezinnen te ontmoeten in het speelparadijs. Wellicht was het aan de aandacht ontsnapt… maar aanmelden kan nog steeds! Graag per e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Verder treft u onderstaand informatie aan over een interessante studiedag van de VIM, een logeerboerderij en een gespreksgroep van MEE Veluwe voor “brusjes”.

STUDIEDAG VIM

De VIM, opgericht in 1986, is een oudervereniging ter bevordering van de inclusie van kinderen met Downsyndroom in het regulier primair en voortgezet onderwijs. Steeds meer kinderen met Downsyndroom beginnen hun schooltijd in het reguliere basisonderwijs en doorlopen de basisschool tot en met groep 8. Daarnaast neemt de deelname van kinderen met Downsyndroom aan het regulier voortgezet onderwijs gestaag toe. De VIM zoekt samen met ouders, schoolbesturen en leerkrachten naar goede vorm en inhoud van inclusie.

De VIM organiseert studiedagen en een jaarcongres voor ouders, leerkrachten en andere begeleiders en verzorgt informatie- en lesmateriaal voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast werkt de VIM intensief samen met andere organisaties op het gebied van Downsyndroom en inclusief onderwijs. De VIM heeft ruim 1.000 leden, waaronder behalve ouders ook scholen, begeleiders en andere betrokkenen.

Het ledenbestand van de VIM bestaat voornamelijk uit ouders van kinderen in de basisschool leeftijd. Met onderstaande studiedag richten zij zich dit jaar voor het eerst juist op de kinderen tussen de 0 en 4 jaar.

Op vrijdag 21 maart a.s. organiseert de VIM een studiedag over de integratie van kinderen met Downsyndroom in de peuter- en kinderopvang.Een zeer interessante studiedag waarbij ruim aandacht zal zijn voor de integratie met andere kinderen en het optimaal stimuleren van de ontwikkeling van de peuter met Downsyndroom. Deze voorschoolse periode is namelijk erg belangrijk voor een goede overstap naar de basisschool.De studiedag is bedoeld voor begeleiders in de peuter- en kinderopvang maar natuurlijk zijn de ouders ook van harte welkom. Voor de kinderen is het des te beter als begeleiders en ouders op één lijn zitten qua begeleiding, doelen en verwachtingen.Aanmelden kan via de website van de VIM: www.vim-online.nl

http://www.vim-online.nl/aanmelden-studiedagen-2013-2014

KINDERDAGOPVANG EN LOGEREN MET ZORG 0-9 JAAR

Er is in Gelderland een nieuwe, kleinschalige vorm van logeren gestart in samenwerking met Siza (www.siza.nl). Het gaat om logeren voor kinderen met extra zorgbehoefte, in een gastgezin op een boerderij.

Doelgroep

In dit professionele zorg-gastgezin zijn mogelijkheden voor:

– dagopvang voor kinderen die (nog) niet naar school gaan;

– dagopvang voor schoolgaande kinderen in het weekend;

– logeren.

De opvang wordt geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 9 jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, meervoudige beperking, chronische ziekte of een stoornis in het autistisch spectrum. Voor kinderen vanaf 4 jaar geldt, dat zij wel grotendeels zelfstandig mobiel moeten zijn. In overleg is veel mogelijk. Naast de eigen kinderen van het gastgezin zijn er maximaal twee kinderen met een zorgvraag tegelijkertijd aanwezig. Door deze zeer kleine groepsgrootte is optimale individuele begeleiding mogelijk.

In een gezin op de boerderij

In een landelijke omgeving is een bijzondere plek, speciaal voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Een sprookjesachtige boerderij met aan alle kanten verschillende dieren: koeien, paarden, ezels, ganzen, konijnen, een kip, een geit, een varken, schapen, een hond en katten. Er is een groot speelterrein en een moestuin met o.a. kindertuintjes. Er wordt o.a. muziek gemaakt bij het kampvuur, geknuffeld met de dieren en geknutseld. De natuur staat centraal op deze plek en er wordt op biologische wijze geleefd.

Uw kind doet onder professionele begeleiding mee met het gewone gezinsleven. De methoden waarmee gewerkt wordt, zijn Gentle Teaching en Ervaar het maar. Verder is er mogelijkheid tot Animal Assisted Therapy (waarbij dieren actief worden ingezet in de begeleiding). Alles hier is erop gericht om in een rustige, positieve omgeving met alle zintuigen ervaringen op te doen en op eigen tempo te ontwikkelen. In het huis zijn verschillende ruimtes, o.a. een speelkamer, een eetkeuken, een rustruimte en logeerkamers.

Aanmelden

Deze locatie is gelieerd aan Siza (www.siza.nl). Voor deelname heeft uw kind een geldige AWBZ indicatie nodig. Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met de heer Knol: per e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of telefonisch: 0543-769025.

EEN BIJZONDERE BROER OF ZUS

Woon je in een gezin met een broertje of zusje met een verstandelijke of lichamelijke beperking? Bijvoorbeeld met het syndroom van Down, ADHD, een chronische ziekte of een vorm van autisme? Dat is vast niet altijd gemakkelijk. Hoe is het voor jou dat je broer of zus ‘anders’ is? In de brusjesgroep kun je erover praten, want daarin zitten allemaal kinderen die een broer of zus hebben met een beperking.

MEE Veluwe biedt in diverse gemeenten op de Veluwe de gespreksgroepen "brussen"aan:

Voor wie?

Aan de gespreksgroep kunnen kinderen deelnemen die een broer of zus (brusjes) hebben met een beperking. Er is een groep voor kinderen van 7 - 10 jaar en een groep voor kinderen van 11 - 15 jaar. De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en beperking van de broer of zus.

Wat is het doel?

De doelen van deze groep zijn het vinden van erkenning en herkenning, het krijgen van steun, het leren van vaardigheden in de omgang met de bijzondere broer of zus en het uitwisselen van ervaringen. Hierdoor kan worden voorkomen dat het kind in de knel komt als gevolg van de leefsituatie met de bijzondere broer of zus. Tijdens de bijeenkomsten wordt er met elkaar gepraat, maar bijvoorbeeld ook geknutseld, een film gekeken en spellen gedaan.

Hoe lang duurt het?

Voor kinderen van 7 - 10 jaar zijn er acht bijeenkomsten en voor kinderen van 11 - 15 jaar zijn er zes bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur. Ook is er een keer een ouderavond.

Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Locatie

De locaties van de cursussen kunt u vinden op www.meeveluwe.nl. Of neem contact op met MEE Veluwe, telefonisch via (055) 526 92 00 of
per e-mail  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . In Apeldoorn vindt de brussengroep plaats in samenwerking met GGNET.